Ansøg nu om fritagelse for karens

I perioden op til den 31.12.2010 er der mulighed for at søge om fritagelse for karens ved konfliktstøtte. Gælder både nye og medlemmer der pt. har karens.
Kære alle lærere og børnehaveklasseledere i Solrød kommune

Denne henvendelse gælder alle, både medlemmer af Solrød Lærerforening/DLF og de, der ikke er medlemmer.
Hvis du har været medlem uafbrudt i de 2 sidste år af DLF, kan du blot læse nedenstående som en orientering og du skal ikke foretage dig yderligere.
Har du ikke været medlem af DLF uafbrudt de2 sidste år, er du medlem af Lærerstuderendes Landskreds eller er du ikke medlem af Danmarks Lærerforening, er det meget vigtigt, at du læser dette brev færdigt.
Der er rigtig mange gode grunde til at være medlem af Solrød Lærerforening/DLF, og det kan du læse mere om i den vedhæftede folder. En af fordelene er, at du er berettiget til at modtage konfliktstøtte, hvis der kommer en lovlig konflikt. Du modtager konfliktstøtte fra foreningen i stedet for den løn, som du ikke vil få under konflikten.
For at opnå alle rettigheder ved medlemskab, skal man indmelde sig indenfor de 3 første måneder efter færdiggørelsen af læreruddannelsen/eller indenfor de 3 første måneder af ansættelsen i folkeskolen. Har man ikke gjort det, vil man være i karantæne i 2 år, inden man opnår de fulde rettigheder.
Danmarks Lærerforenings Hovedstyrelse har besluttet, at nye medlemmer, der melder sig ind i foreningen i perioden fra 1. oktober til 31. december 2010, vil have mulighed for at få udbetalt støtte i tilfælde af konflikt ved overenskomstforhandlingerne i 2011. Det kræver en konkret ansøgning.

I perioden kan
•de ansatte, der ikke er organiseret i DLF, få dette bragt i orden, eksempelvis medlemmer, der er medlem af andre fagforeninger
•lærerstuderende, der arbejder mere end halv tid, og i mere end 3 måneder skal overflyttes fra Lærerstuderendes Landskreds til de lokale kredse under DLF(studerende, der er medlem af LL, kan ikke modtage konfliktstøtte)
I perioden kan
Medlemmer der i øjeblikket er omfattet af karens, ansøge om fritagelse så de kan modtage konfliktstøtte.

Hvad gør du?
Er du ikke medlem af Solrød Lærerforening, er det et rigtigt godt tidspunkt at blive det nu. Der er vedhæftet en folder, hvor du kan læse om fordele ved medlemsskabet. Du udfylder den vedhæftede indmeldelse og udfylder også ansøgningen, om at blive fritaget for karens for konfliktstøtte. De to papirer afleverer du til din tr på skolen, der sørger for, at det kommer på kredskontoret. Her vil vi velvilligt se på din ansøgning om karens og sende papirerne ind til hovedforeningen. Du vil så få tilsendt et brev om dit medlemskab. Du skal være velkommen!
Er du medlem, men omfattet af karens, udfylder du ansøgningen om fritagelse for karens for konfliktstøtte, afleverer det til din tr, der sørger for at den kommer på kredskontoret, hvor vi velvilligt vil se på din ansøgning og videresende den til hovedforeningen.

Har du spørgsmål til ovenstående, er du meget velkommen til at kontakte din tr eller kredskontoret 045@dlf.org Tlf. 5614 4330 eller se http://www.dlf.org/medlem hvor du kan hente yderligere oplysninger. Solrød Lærerforening har også sin egen hjemmeside www.srfl.dk

Husk din indmeldelse skal se via kredsen, da vi skal indstille dig til karensfritagelse.

Vi kan kun anbefale dig at være med i fællesskabet og drage nytte af de goder, der er, når man er organiseret i DLF, som forhandler løn og ansættelsesvilkår for lærere og børnehaveklasseledere i folkeskolen.

Vi ser frem til din ansøgning om karensfritagelse/ indmeldelse.

Med venlig hilsen
Klaus Frydendal
Næstformand i Solrød Lærerforening

Klik på ansøgning for karensfritagelse
ansøgning

Klik på indmeldelse herunder
Indmeldelsesskema

 Klik og læs om de gode grunde til at være organiseret i Solrød Lærerforening /DLF

Folder for nye medlemmer

Emner

Målgruppe