Inklusionsundersøgelse 2017

Kredsstyrelsen har vedtaget at iværksætte en ny inklusionsundersøgelse.

Kredsstyrelsen har vedtaget at iværksætte en ny inklusionsundersøgelse blandt lærere og børnehaveklasseledere i almenklasserne. Formålet med undersøgelsen er at få en statusmåling på området, og samtidig indsamle data til brug for drøftelser med politikere og skoleledere samt til brug i pressen. Vi opfordrer kraftigt til at deltage i den nye undersøgelse, for jo flere, der svarer, jo mere vægt vil der være bag tallene, og det hjælper os i argumentationen overfor Solrøds politikere. Undersøgelsen vil køre elektronisk i perioden fra den 9. januar til 21. januar. I vil modtage et link fra jeres TR.

Emner

Målgruppe