Kongres 2018

Kongressen blev indledt som vanligt af formanden Anders Bondo Christensen. Da det var en såkaldt lille kongres var det ikke en decideret beretning, men mere en præsentation af kongressens hovedpunkter og DLF’s fremtid i den nye hovedorganisation, “Fagbevægelsens hovedorganisation”.

Første taler var Per Christensen, formanden fra 3F. Han lagde ud med at redegøre for hvorfor han så folkeskolen som udgangspunkt og forudsætning for det velfærdssamfund vi alle var fælles om. Derfor er det ifølge Per C. relevant for 3F og dets medlemmer, at kæmpe for folkeskolen og han glæder sig derfor til samarbejdet i den nye hovedorganisation.

 

Næste punkt på dagsordenen var Drøftelse af processen omkring OK18 og perspektiverne fremover.

Fra Anders Bondo og Gordon Ørskov Madsen(formand for forretningsudvalget) blev der argumenteret for, hvorfor OK18 hovedsageligt var en succes, selvom de medgav, at vi ikke fik det vi helst ville have nemlig en arbejdstidsaftale. Grunden til, at de stadig så forløbet som en succes, var det nye sammenhold i fagbevægelsen, og at man i en

vis grad fik bremset moderniseringsstyrelsen. Der blev fra medlemmer af hovedstyrelsen og andre delegerede udtrykt blandede følelser over resultatet og stillet spørgsmålstegn ved, hvorvidt vi fremover bør/kan gå efter en central aftale eller om vi skal sætte vores lid til decentrale i stedet.

Sidste punkt på kongressens første dag var drøftelse af det fortsatte arbejde med et folkeskoleideal.

 

2. dag på kongressen kom i stor grad til at handle om punktet Status på Ny start-samarbejdet. Næstformand i DLF Dorte Lange gav et oplæg hvor hun beskrev hvor langt vi var kommet fra 2013 både lokalt og centralt. Ny start-samarbejdet skal gerne bygge videre på de fremskridt vi allerede har set og kongressen vedtog at sende et åbent brev til alle landets kommunalbestyrelser, hvor Danmarks lærerforening udtrykker sin vilje til at styrke samarbejdet. Brevet er således også sendt til kommunalbestyrelsen i Solrød, og det bliver spændende at følge.

 

Du kan læse brevet her: /media/11766012/aabent-brev-til-landets-kommunalbestyrelser.pdf

Emner

Målgruppe