Samarbejdsgrundlag 2019/2020

Revideret samarbejdsgrundlag for 2019/2020

Resultatet blev et justeret samarbejdsgrundlag, som er moderniseret i ordlyd. Der er stadig en netto-årsnorm på 1680 timer, et loft på UV-timetallet på 850 timer, et tilstedeværelsesmax på 210 dage og mulighed for at arbejde hjemmefra, når opgaverne på skolen er løst.

Desuden har vi fået indskrevet Professionel kapital flere gange og fremhævet TR´s rolle, som en del af OK18 resultatet.

Der er aftalt nedsat timetal og en proaktiv mentor til de nyuddannede, et estimeret tidsforbrug, hvis man ønsker rådighedstjenesten indregnet på opgaveoversigten ved lejrskoler og en prøveaftale, hvor både tiden til afholdelse af eksaminer og censorater er gjort elevafhængigt. Det skulle gerne dæmme op for nogle af de problemer, der var ved den tidligere udregning. 

Læs Samarbejdsgrundlaget her

Emner

Målgruppe