AFLYST -Generalforsamling 2020

Alle_160 2013 3 15 DLF Utterslev 066

Solrød Lærerforening indkalder hermed til ordinær generalforsamling tirsdag den 31. marts 2020 klokken 16.00 på Munkekærskolen

Tjørnholmsvej 10, 2680 Solrød Strand.

 

Dagsorden ifølge vedtægterne.

Forslag, der ønskes på dagsordenen, skal foreligge skriftligt hos formanden senest den 21. marts 2020.

e-mail: 045@dlf.org

Tilmelding til spisning kan ske via opslag på skolerne eller direkte til kredsen på 045@dlf.org

Læs foreløbig dagsorden her.

Endelig dagsorden lægges på hjemmesiden www.srlf.dk  og ophænges på skolerne 5 dage før generalforsamlingen.

Emner

Målgruppe