Hjemsendelsesperioden fortsætter til den 13. april

Vi går nu ind i tredje uge med hjemmeundervisning. I Solrød drøfter man på skolerne i de enkelte teams, hvordan det løses i praksis. Hvis du har spørgsmål eller tvivl om denne praksis så henvend dig til din leder eller TR.
Der er i skrivende stund lavet en aftale om, at hjemsendte offentligt ansatte, der ikke har mulighed for arbejde hjemmefra, skal afvikle op til 5 dages ferie/afspadsering i hjemsendelsesperioden. For næsten alle af Solrød lærerforenings medlemmer gælder det, at de arbejder hjemme i hjemsendelsesperioden og har rigeligt at se til med nødundervisningen, så de er ikke berørt af udmeldingen. Hvis du er i tvivl om, hvorvidt det gælder for dig, er du velkommen til at kontakte din TR eller kredsen. Folkeskolen skriver om emnet her.

Endelig har der været lidt forvirring om afholdelse af planlagt ferie. Følgende gælder: I hjemsendelsesperioden er lærerne hjemsendt, med forventning om de arbejder hjemmefra med planlægning og udførelses af undervisning af eleverne.
Derfor gælder de samme regler som, hvis lærerne var på skolen. Hvis en lærer har anmodet om 6. ferieuge eller i perioden, og det er accepteret, så afholder man ferieuge.
At der ikke flyves mm, er ikke en ferieforhindrende omstændighed, og man kan stadig få den fulde rekreative værdi af ferien.
Medarbejderne står naturligvis ikke til rådighed i perioden.
Hvis der komme en afklaring fra styrelsen, så vil foreningen sende besked ud til kredsene
Kredskontoret holder fortsat fysisk lukket foreløbig til og med den 13. april.
Det vil altid - og til enhver tid - være muligt at komme i kontakt med kredsen, det kan ske via mail på 045@dlf.org som tjekkes flere gange dagligt.
Desuden kan vi kontaktes på følgende numre:
Formand Tanja Siiger 61281843
Næstformand Claus Juul Jensen 40932615
I kan også løbende orientere jer via denne hjemmeside, på dlf.org samt i hovedforeningens nyhedsbreve, som jævnligt udsendes til den mailadresse, I har angivet.

Emner

Målgruppe