Vi er her stadig, men bare på en lidt anden måde.

I Solrød Lærerforening bakker vi op om de nationale og kommunale i bestræbelserne på at håndtere Corona-pandemien bedst muligt.

Derfor har kredsstyrelsen besluttet at aflyse generalforsamlingen  den 31. marts. Generalforsamlingen vil blive genindkaldt, så snart det vurderes forsvarligt og genindkaldelsen vil selvfølgelig ske i henhold til de retningslinjer, foreningens vedtægter tilsigter.

Valg til TR og TR-sup er ligeledes udskudt.

Kredskontoret holder fysisk lukket fra mandag d. 16. marts og foreløbig til og med den 13. april..

Det vil  altid - og til enhver tid - være muligt at komme i kontakt med kredsen, det kan ske via mail på 045@dlf.org som tjekkes flere gange dagligt.

Desuden kan vi kontaktes på følgende numre:

Formand Tanja Siiger 61281843

Næstformand Claus Juul Jensen 40932615

I kan også løbende orientere jer via denne hjemmeside, på dlf.org samt i hovedforeningens nyhedsbreve, som jævnligt udsendes.

Emner

Målgruppe