Kredsstyrelsen

Solrød Lærerforenings kredsstyrelse består af formand, næstformand, kasserer samt tillidsrepræsentanterne fra de tre skoler og BUR.
Politik_076 Danmarks Laere Forening Congress 104

Formand Tanja Siiger, Havdrup Skole

Næstformand  Claus Juul Jensen, Munkekærskolen

Kasserer Helle Loch Nyboe, Havdrup Skole