Arbejdsliv Lokalaftaler

Samarbejdsgrundlag 2018 til 2019

Læs her det netop indgåede samarbejdsgrundlag for skoleåret 2018/19 mellem Solrød Kommune og Solrød Lærerforening.

Samarbejdsgrundlagets indhold er identisk med tidligere år, dog er der under evaluering aftalt mere konkrete drøftelser om specifikke områder. Målet er at afslutte evalueringen til vinter, så eventuelle ændringer kan blive en del af samarbejdsgrundlaget for 2019/20.

Samarbejdsgrundlag 2018/2019