Overenskomstansatte

  • Nyansat i folkeskolen - og hvad så?

    Sti: https://srlf.dk/medlem/nyansat-i-folkeskolen-og-hvad-saa 12. august 2019

  • Få styr på din pension

    Sti: https://srlf.dk/nyheder/2011/januar/faa-styr-paa-din-pension 10. januar 2011

    I samarbejde med Greve Lærerforening indbyder Solrød Lærerforening medlemmerne til orientering om efterløn og pension.

Udvalgte emner