Skolerne åbner igen efter påske.

Skolerne åbner for elever i 0.-5. klasse fra den 15 april. Uv-ministeriet uddyber på deres hjemmeside, at skolerne kan åbne, når der er lavet en plan for den enkelte skole således at både elever og ansatte kan føle sig trygge. Ministeren skriver således:

 ”En ansvarlig genåbning på børne- og undervisningsområdet kræver, at vi følger sundhedsmyndighedernes retningslinjer, så alle - både børn og voksne - føler sig trygge, når de kommer tilbage til vuggestuer, børnehaver og skoler. Derfor skal vi de kommende dage i dialog med sektoren for at planlægge den nye hverdag på bedst mulig vis. For børn, elever og ansatte vil endnu ikke kunne vende tilbage til præcis den hverdag, de var vant til inden COVID-19,” siger børne- og undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theil.

Så snart de sundhedsfaglige retningslinjer er på plads, kan det lokale arbejde begynde. Forholdene kan nemlig variere fra skole til skole både i forhold til fysiske faciliteter og mængden af elever og ansatte, og derfor skal der findes lokale løsninger. Det gælder både på kommunalt plan og på den enkelte skole. 

Der rejser sig en lang række spørgsmål vedrørende organisering af undervisningen, arbejdsvilkår for lærerne, opdeling af eleverne i flere lokaler – og hvordan kan undervisningen så fungere sundhedsmæssigt forsvarligt osv. Vi har ikke svar på alle spørgsmålene, men vi arbejder på det. 

Eleverne skal fortsat undervises efter Bekendtgørelsen om nødundervisning, selvom undervisningen foregår på skolerne, og  lærere i risikogruppen og lærere med pårørende i risikogruppen forventes ikke at deltage i den fysiske undervisningen på skolerne.

Vi er i tæt dialog med forvaltning, skoleledere, tillidsrepræsentanter og arbejdsmiljørepræsentanter om at finde de bedste lokale løsninger. Har du spørgsmål eller bekymringer skal du henvende dig til din TR, AMR eller skoleleder. Du kan også kontakte kredsen.

Undervisningsministeriets udmelding om skolernes åbning: https://www.uvm.dk/aktuelt/nyheder/uvm/2020/apr/200406-saadan-aabner-dagtilbud-skoler-og-uddannelsesinstitutioner-i-foerste-fase

Anders Bondo udtaler, at vi skal i arbejdstøjet, så snart de sundhedsfaglige retningslinjer er på plads:  https://www.folkeskolen.dk/1839479/bondo-vi-skal-i-arbejdstoejet

Claus Hjortdal, formand for skolelederforeningen, udtaler, at ikke alle skoler vil åbne samtidig: 

https://www.folkeskolen.dk/1839478/skolelederformand-skoler-kommer-til-at-aabne-i-forskelligt-tempo

 

 

Emner

Målgruppe