Generalforsamling 2022

Solrød Lærerforening indkalder hermed til ordinær generalforsamling tirsdag den 15. marts klokken 16.00 på Munkekærskolen.

Dagsorden ifølge vedtægterne.

Efter generalforsamlingen er der som sædvanlig mulighed for at deltage i spisning. Tilmelding til din TR eller direkte til kredsen på 045@dlf.org

Skriftlig beretning inkl. dagsorden og forslag til forretningsorden kan læses her.

Emner

Målgruppe