Hovedstyrelsesvalg 2023

En enig kredsstyrelse bakker op om vores lokale kandidat Kim Kirkegaard Zachariasen til hovedstyrelsesvalget.

Kim er et friskt pust med stor energi, og han har flere gode mærkesager, men jeg vil især fremhæve hans fokus på, at vellykket inklusion kræver investeringer. I kan læse mere om ham i valgmaterialet, der er delt ud på skolerne

Kim har desuden et overordentligt godt kendskab til de lokale forhold, da han er bosiddende i Solrød og har børn på Havdrup Skole.

Kim er ny i hovedstyrelsessammenhæng, men er en dygtig tillidsrepræsentant og har siddet i kredsstyrelsen i Køge/Stevns Lærerkreds gennem flere år.

Jeg opfordrer hermed alle medlemmer til at stemme til hovedstyrelsesvalget og gerne på vores lokale kandidat Kim.

Kim Plakat1

 

***********************************************************************

Herunder kan de valgoplæg, som kredsen har modtaget fra andre kandidater - ses i den rækkefølge, som vi i kredsen har modtaget dem.

Palle Dons-Heltoft - Sønderborg Lærerforening (fraktion 4)

Jacob Svejstrup - Viborg Lærerkreds

Kristoffer Høyrup Sørensen - Aalborg Lærerforening

Niels Lynnerup - Herningegnens Lærerforening

Anders Liltorp - Rødovre Lærerforening

Morten Refskov - Ballerup Lærerforening

Regitze Flannow - Frederikssund Lærerkreds

Mads Lerche Møller - Randers Lærerforening

Sanne Weisbjerg Vilstrup - Ballerup Lærerforening

Kresten Dahlmand Andersen - Roskilde Lærerforening