Arbejdsskade

Arbejdsskade - få hjælp til din arbejdsskadesag

Danmarks Lærerforening kan rådgive dig under sagens forløb og hjælpe dig med de problemer, der kan være i relation til arbejdsskaden.

 Kontakt din kreds

En arbejdsskade kan være en arbejdsulykke (enkeltstående hændelse) eller en erhvervssygdom (belastning over seks dage eller mere).

Hvis du har været udsat for en arbejdsskade, anbefaler vi, at du hurtigst muligt kontakter din kreds.

Arbejdsskader, der har udsigt til at medføre varigt mén eller erhvervsevnetab, sendes via kredsen til sekretariatet i Danmarks Lærerforening. Det samme er gældende for arbejdsskadesager, der uberettiget er afvist som arbejdsskader. Sekretariatet sørger herefter for at du får en personlig rådgiver tilknyttet arbejdsskadesagen.

Få mere viden

Ønsker du at vide mere om arbejdsskader, anbefaler vi at søge på Arbejdsmarkedets Erhvervssikrings hjemmeside: www.aes.dk

Ønsker du at vide mere om vold og trusler, anbefaler vi publikationen ”Vold, trusler og magtanvendelse”: Læs publikation om vold og trusler

eller på DLF.org