• Strand
  Sommerferie

  Solrød Lærerforening ønsker alle en god sommerferie. Kredskontoret holder ferielukket i sommerferien (03.07 – 08.08). Du kan (ved akutte tilfælde) dog stadig kontakte kredsen på mail 045@dlf.org eller ved at lægge en besked på telefonsvareren 56144330. (Der kan forekomme længere responstid end normalt i ferieperioden)

Hvad nu hvis...

 • Jeg ikke har optjent nok ferie

  Kollektiv ferie

  Der er 5 ugers kollektiv ferie i Solrød. Ugerne er placeret således:

  3 uger ligger i sommerferien i ugerne 28, 29 og 30. 

  2 dages ferie ligger i forbindelse med julen (27. og 28. december 2023), uge 8 og de tre dage inden påske (25.-27. marts 2024).

  Har man ikke været ansat samme sted i hele optjeningsåret og derfor ikke har optjent ret til ferie med løn, bliver der fratrukket løn for den del af perioden, der ikke kan dækkes af lønnede ferietimer.

  Man vil sædvanligvis medbringe feriepenge fra den tidligere arbejdsplads, og disse vil kunne dække hele eller en del af den manglende løn.

  Hvis du ikke har været ansat hele ferieåret 1.9.23 -31.8.24, får du måske løntræk i sommerferien. Hvis du er medlem af Lærernes a-kasse kan du få dagpenge.

  Du skal du gå ind på deres hjemmeside: Din situation – jeg skal holde ferie – dagpenge ved kollektiv ferie, og følge vejledningen.

  Du kan også ringe til a-kassen, som er flinke til at hjælpe. Du kan først få dagpenge fra den første dag, du melder dig ledig, så senest den første feriedag uden feriepenge skal du melde dig ledig på www.jobnet.dk

 • Jeg bliver syg under ferien

  Man har ret til erstatningsferie, hvis man bliver syg i ferien.

   

  Man har dog først ret til erstatningsferie fra den 6. sygedag under ferie. Sygdommen skal dokumenteres ved en lægeerklæring, og udgiften til fremskaffelse af lægeerklæringen skal den ansatte selv betale.

   

  Det er vigtigt, at man melder sig syg med det samme. Melder man sig fx først syg på den 3. sygedag, tæller de første 2 sygedage som udgangspunkt ikke med.

   

  Er man syg før tidspunktet for den aftalte feries begyndelse og stadig sygemeldt, når ferien begynder, vil man være berettiget til at få ferien i sygdomsperioden suspenderet og udskudt til senere afholdelse.

   

   

   

 • Jeg skal have barselsorlov
  Barselsorlov

  Begge forældre har ret til barselsorlov. Få overblik over, hvornår du som overenskomstansat kan holde orlov, hvor meget du kan holde, og om du har ret til løn eller dagpenge.

  Læs mere på dlf.org under "Løn og vilkår" -> Barsel og børn

 • Jeg mister mit job

  Er dit job i fare, eller har du allerede mistet det?                                              

  Dit job kan blive afsluttet på forskellige måder. Det er derfor vigtigt, at du ved, hvordan du er stillet, hvis arbejdsgiveren vil opsige dig. Kontakt Solrød Lærerforening, så snart du føler, at din ansættelse er i fare.

  Ændringer i lønnen har betydning for din pension. Læs mere via linket.

  Er du medlem af af DLF/A, så meld dig ledig via linket.

   

  Lærernes a-kasse

 • Jeg overvejer at gå på pension

  Overvejer du at gå på pension?

  Hvis du er tjenestemandsansat, så kontakt Solrød Lærerforening. Vi tilbyder at lave en pensionsberegning, så du kan få overblik over dine muligheder.

   

  Hvis du er overenskomstansat, så kontakt Lærernes Pension via linket.

   

  https://www.lppension.dk/

 • Får jeg den rigtige løn

  Der er mange ansættelsesformer, når du er ansat i en kommune. Hvilket løntrin er du på, og får du de rigtige tillæg?

  I linket kan du finde oplysninger om dit lønniveau.

  Desuden har Solrød Lærerforening indgået en lokal lønaftale med Solrød kommune. Denne løn gives oven i den centralt aftalte løn. I linket til højre kan du læse mere.

   

   

Spørg om

Efterløn, Dagpenge og ledighed 
 

A-Kassen  - dlfa
 

Tlf.: 70 10 00 18

 

Spørg om

Pension
 

Lærernes Pension

 

Tlf.: 70 21 61 31

 

Spørg om

Forsikring

 

Lærerstandens brandforsikring

 

Tlf.: 11 22 33 44

Find

Nyt job 

Lærerjob.dk

 

lærerjob.dk

Signaturhoteller

Som medlem af Danmarks Lærerforening kan du benytte dig af vores seks konferencehoteller til konference, kursus eller ferie

Se alle vores medlemsfordele

Gruppelivsforsikring

Gruppelivsforsikring

Frivillig gruppelivsforsikring er et godt supplement til den gruppelivsforsikring, du har i forbindelse med din ansættelse

Feriehuse

Feriehuse

DLF disponerer over seks feriehuse, som kan lejes af medlemmer og ansatte

Medlemslån

Medlemslån

Som medlem kan du ansøge om et fordelagtigt medlemslån og låne op til 200.000 kr. Lige nu er renten 5,15 pct. p.a.