Nyansat i folkeskolen - og hvad så?

Velkommen
Som nyansat kan det i starten være vanskeligt at danne sig et overblik over de mange spilleregler, der gælder for overenskomstansatte lærere, børnehaveklasseledere m.fl.

Derfor har Danmarks Lærerforening udarbejdet en kortfattet oversigt over centrale elementer i lærernes ansættelsesvilkår. Har du brug for yderligere information – eller er der forhold, du er i tvivl om – kan du rette henven­delse til din tillidsrepræsentant.

Vi anbefaler også at du orienterer dig på denne hjemmeside, som er opdateret med lokale og centrale emner i forhold til din ansættelse.

Hent oversigten 'Nyansat i folkeskolen - og hvad så?' på dette link.