Hvordan udregnes min lejrskole?

 

Helt overordnet gælder, at der afregnes for lejrskole med 14 timer pr dag plus rådighedstjeneste. De 14 timer pr. dag fremgår af opgaveoversigten. Du skal vælge om rådighedstjenesten skal udbetales efter konkret optælling eller indregnes på opgaveoversigten med et estimeret timetal.

Uddybning:

Ifølge OK18-resultatet medregnes den ansattes deltagelse i lejrskoler med 14 arbejdstimer i døgnet plus 10 timers rådighedstjeneste ,der afregnes med 1/3 pr. døgn.

KL og LC er enige om, at der med ”pr. døgn” menes fra døgnets begyndelse kl 00.00 til det efterfølgende døgns begyndelse kl. 00.00. Der er endvidere enighed om, at arbejdstid for udrejse- og hjemrejsedagene medregnes ud fra konkret optælling, således at der først medregnes op til 14 arbejdstimer og herefter medregnes op til 10 timer med rådighedstjeneste.

 

Eksempel 1

1. Lejrskolen begynder mandag kl. 6.00 og slutter fredag kl. 16.00:

 

 

 

 

 

UV

 

 

 

 

 

 

 

Rådighedstjeneste

 

Mandag

06.00

-

20.00

=

14 t.

+

20.00

-

24.00

=

4 t.

=

1.33 t.

Tirsdag

00.00

-

14.00

=

14 t.

+

14.00

-

24.00

=

10 t.

=

3.33 t.

Onsdag

00.00

-

14.00

=

14 t.

+

14.00

-

24.00

=

10 t.

=

3.33 t.

Torsdag

00.00

-

14.00

=

14 t.

+

14.00

-

24.00

=

10 t.

=

3.33 t.

Fredag

00.00

-

14.00

=

14 t.

+

14.00

-

16.00

=

2 t.

=

0,67 t.

 

 

 

 

 

70 t.

 

 

 

 

 

 

 

11.99 t.

 

Eksempel 2

Lejrskolen begynder mandag kl. 6.00 og slutter onsdag kl. 17.00:

 

 

 

 

 

UV

 

 

 

 

 

 

 

Rådighedstjeneste

 

Mandag

06.00

-

20.00

=

14 t.

+

20.00

-

24.00

=

4 t.

=

1.33 t.

Tirsdag

00.00

-

14.00

=

14 t.

+

14.00

-

24.00

=

10 t.

=

3.33 t.

Onsdag

00.00

-

14.00

=

14 t.

+

14.00

-

17.00

=

3 t.

=

1.00 t.

 

 

 

 

 

42 t.

 

 

 

 

 

 

 

5.66 t.

 

 

Der er lokalt enighed om, at alle 14 timer pr. dag tæller med i opgørelsen ift. det høje undervisningsbegreb.

Ved deltagelse i lejrskoler kan rådighedstjeneste enten blive udbetalt med sædvanlig timeløn ved førstkommende lønudbetaling efter registrering eller blive medregnet i arbejdstiden. Den enkelte lærer skal tilkendegive, om der ønskes udbetaling eller medregning. Medregning sker med 4,5 timers rådighedstjeneste for henholdsvis afrejse- og hjemkomstdag og 10 timers rådighedstjeneste pr. dag for øvrige dage.

 

Opgaveoversigten

Hvis den enkelte lærer har 25 lektioner (18,75 timers undervisning), skal der på opgaveoversigten tillægges yderligere 51,25 timers undervisning (5x14-18,75), hvis lejrskolen har en varighed på 5 dage. Varer lejrskolen 3 dage med 15 lektioner, skal der på opgaveoversigten tillægges 30,75 timers undervisning (3x14-11,25).

Rådighedstjenesten kan enten indregnes i den samlede arbejdstid eller udbetales med sædvanlig timeløn ved førstkommende lønudbetaling efter registrering.

Der ydes ikke ulempegodtgørelse ved lejrskoler, men der ydes et lejrskoletillæg pr. dag.