Kredsstyrelsen

Solrød Lærerforenings kredsstyrelse består af formand, næstformand, kasserer og tillidsrepræsentanterne fra skolerne.
Kredsstyrelsen

Solrød Lærerforenings kredsstyrelse består af form...

Vedtægter

Her finder du vedtægter for Solrød Lærerforening o...

Kredsstyrelsesreferater

Her finder du referater fra kredsstyrelsesmøder....