Generalforsamling 2024

Der indkaldes til ordinær generalforsamling i Solrød Lærerforening

tirsdag den 12. marts 2024 klokken 16.00 på

Uglegårdsskolen

Tingsryds allé 25,

2680 Solrød Strand.

 

Skriftlig beretning inkl. endelig dagsorden kan læses her.

Forslag, der ønskes på dagsordenen, skal foreligge skriftligt hos formanden senest den 1. marts 2024.

e-mail: 045@dlf.org

Endelig dagsorden udsendes på mail, lægges på hjemmesiden www.srlf.dk  og ophænges på skolerne 5 dage før generalforsamlingen.

Emner

Målgruppe